Brannvern og brannsikkerhet

Finnmark Brannservice er din trygge partner innen brannvern og brannsikkerhet i Troms og Finnmark.

Kurs og vedlikehold Kontakt oss

Brannforebyggende tiltak

Finnmark Brannservice retter fokus mot brannsikkerhet og tilbyr brannvernkurs og vedlikehold av brannslokkeutstyr for bedrifter i Troms og Finnmark.

Godkjent instruktør

Vedlikehold av slokkeutstyr

Tre tiltak for bedre brannsikkerhet

Som boligeier er det du som er ansvarlig for sikkerheten ved brann.

Røykvarslere

Sørg alltid for å ha fungerende og tilstrekkelig antall røykvarslere. Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke overstige 12 meter. Som en huskeregel er 1. desember den store røykvarslerdagen, og alle oppfordres til å bytte ut batteriet selv om det gamle fortsatt fungerer.

Komfyrvakt

De fleste branner som oppstår på kjøkkenet er grunnet tørrkoking og uoppmerksomhet under matlaging. Komfyrvaktens oppgave er å kutte strømmen til komfyren dersom den oppdager fare for brann. Det er pålagt med fastmontert komfyrvakt i alle boliger bygd etter 2010.

Slokkeutstyr

Alle boliger og fritidsboliger er pålagt å ha minimum ett godkjent slokkeapparat, enten det er brannslange, pulverapparat eller annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet. Ha utstyret lett tilgjengelig og gjerne ett i hver etasje.

Trenger du vår hjelp?

Kontakt oss i dag ved eventuelle spørsmål om brannsikkerhet og vedlikehold av utstyr.

Kontakt oss